You are here: Home / Environmentální programy

Environmentální výukové programy pro MŠ a 1.stupeň ZŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od září 2016 nabízíme 2 druhy environmentálního vzdělávání pro mateřské školy a první stupeň ZŠ. Vzdělávání bude probíhat formou prožitkového programu, v délce 90 minut. Všechny programy se konají v přírodě, v lesním areálu Jelínkovy chaty.

Environmentální výukové programy naplňují RVP v oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a průřezová témata Environmentální výchovy.

Programy jsou zaměřené na témata:

  • Přímý kontakt s přírodou                          s názvem „Byla jedna šiška“
  • Environmentálně odpovědné jednání       s názvem „Rosteme spolu v lese“

Obě témata mají verzi pro děti ve věku 3-6 let a druhou pro školní děti 6-10 let.
Oba programy:

  • přibližují žákům přírodu ve vazbách a souvislostech, vzbuzují v nich touhu poznávat přírodu a podporují přirozený vztah k ní
  • jsou postaveny na prožitkové výchově, smyslovém vnímání, dramatické výchově a hrách podněcujících spolupráci
  • napomáhají odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti, kladou důraz na mezipředmětový přístup k problémům

Cena programu je minimálně 700 pro MŠ (35 Kč/dítě při 20 dětech) a minimálně 900 pro ZŠ (45 Kč/ dítě při 20 dětech) na jeden program. Cena platí od roku 2017.

Maximální počet dětí na jeden program je 20 dětí (po domluvě i celou třídu, případně dvě skupiny zaráz). Možná individuální domluva, dle potřeb školy.

Programy se konají v dopoledních hodinách v měsících duben, květen, červen a září, říjen.

K dispozici je sociální zázemí Jelínkovy chaty.

Programy si můžete objednat zde:

telefonicky nebo mailem: u Lucky Kalové | lucikala@seznam.cz | mobil: 737 136 587

Co s sebou?
Programy probíhají venku, proto je důležité mít s sebou dobré vybavení, a to především vhodné oblečení dle počasí, pláštěnku a gumáky pro případ deště, svačinu, pití.

Projekt byl v roce 2016 podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

O programu řekli

V úterý 26. září jsme navštívili Lesní školku Jelínek v Kunštátě. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Menší děti čekal program Byla jedna šiška a ty starší program Rosteme spolu v lese. Program pro děti probíhal v areálu Jelínkovy chaty. Hrou se děti přiblížily přírodě. Tyto hry jsou založeny na prožitkové výchově, smyslovém vnímání i vzájemných vztazích. Každý žáček si domů vyrobil malý dárek. Tato akce se vydařila a děti byly spokojené.

 

Ludmila Kroupová, ZŠ Křetín
- ZŠ a MŠ Křetín

Když jsem přišla do školy, těšila jsem se, že pojedeme autobusem na program Rosteme spolu v lese. Když jsme tam odjeli a vystoupili z autobusu, šli jsme do malého kopce, kde nás čekaly paní učitelky. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a postavili jsme se do dvou řad, kde nám paní učitelky psaly jmenovky. Hráli jsme hru Strom, dívali jsme se, co padá ze stromu, co se jak dlouho rozkládá a nakonec jsme si udělali voskový ubrousek. Na programu se mi moc líbilo. Když jsem dojeli zpátky do školy, šli jsme na oběd a potom domů. Doma jsem vše vyprávěla i to, jak se mi tam líbilo.

Nikol Ješinová, 5. ročník
- ZŠ MŠ Křetín

Jak programy probíhají