Od ledna 2019 realizujeme ve školce dvouletý projekt Jelínek jde dál, v rámci programu pro školy Šablony II.

Projekt je zameřen na: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči dětí a  spolupráci s veřejností.

 

Děkujeme: