Lesní klub Koloušek

You are here: Home / Lesní klub Koloušek

Spolek Na Slunci na základě zvyšující se poptávky rodičů po předškolním lesním vzdělávání otevřel v září 2019 Lesní klub Koloušek. Dvanácti dětem nabízíme možnost docházky tři dny v týdnu od 9 do 15 hodin. V teplých měsících roku rozšiřujeme kapacitu na 15 dětí. Děti jsou v péči tří průvodkyň a využívají zázemí maringotky v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátu. Provoz lesního klubu je pokryt pouze z poplatků od rodičů, kteří se svou dobrovolnou prací a dary zasloužili také o vybavení zázemí. 

Základní informace o provozu

kapacita 12 dětí/den

věk dětí 3–6 let

cena/měsíc: 3750 Kč (3 dny), 2750 Kč (2 dny)

3 dny v týdnu 9–15 hod. (možnost prodloužené docházky 8–16 hod. za příplatek)

3 průvodkyně, koordinátorka

zázemí v maringotce v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátě

důraz na učení venku, volnou hru, nestrukturovaný čas dětí v přírodě

není koncipován jako zařízení pro předškolní děti (předškoláci mohou docházet, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání)

Provázíme děti při poznávání přírody, naučí se být venku za každého počasí. Jsou fyzicky zdatnější, celkově odolnější a otužilejší. Poznají jedlé druhy rostlin. Mohou pozorovat drobné druhy živočichů a seznámit se s jejich způsobem života.
Cílem je, aby jim bylo přírodní prostředí druhým domovem, který jim přiroste k srdci a vytvoří si k němu blízký vztah. To vnímáme jako významný krok v ekologické výchově člověka.
Rádi s dětmi vaříme na ohni, abychom jim zpřístupnili i tento přírodní živel, který z našich životů mnohdy úplně vymizel. Také se často vydáváme na výpravy a za dobrodružstvím.
Důležitý je pro nás i sociální aspekt, děti vedeme ke spolupráci a schopnosti ocenit každého ve skupině, umění vyjádřit svůj názor a respektování názoru ostatních. Děti si zde vytvářejí svá nová přátelství.
Do her a jiných činností zapojujeme jednoduchá anglická slovíčka a písničky, názvy tvarů, barev, počítání. Celý rok je rozdělen do deseti tematických celků, kdy každý měsíc je věnován určitému tématu a v tomto je rozvíjen písničkou, slavností, poznáváním, tvořením. Starší děti tak objeví cykličnost celého roku.

Koncepce Lesního klubu Koloušek vychází z Lesní mateřské školy Jelínek, která má zkušenost šesti let provozu. Lesní klub však nemá celotýdenní provoz a neposkytuje povinné předškolní vzdělávání. Rok je rozdělen do měsíčních tematických celků podle toho, co se zrovna děje v přírodě. Důležitým prvkem jsou slavnosti, kterých se účastní děti i rodiče. Důraz klademe na volnou hru, učení venku a nestrukturovaný čas dětí v přírodě. 

Denní rytmus 

8:45 – 9:00 příchod dětí do lesního klubu, setkání na sjednaném místě na kraji lesa 

9:00 – 9:15 ranní kruh s říkankou, zpěv, pohyb, opakování pravidel lesa

9:15 – 10:00 cesta lesem, volná hra

10:00 – 10:30 hygiena a svačina v lese na stanovišti

10:30 – 11:15 volná a řízená hra v lese

11:15 – 11:30 uzavření dopoledne v lese a přesun do zázemí

11:30 – 11:45 hygiena

11:45 – 12:30 oběd

12:30 – 14:00 odpočinek při poslechu hudby a pohádek, klidové aktivity, výtvarná a tvůrčí činnost

14:00 – 14:20 svačina

14:20 – 14:30 odpolední kruh – rituál na závěr dne

14:30 – 15:00 volná hra venku, vyzvedávání dětí

koordinátorka: Zora Javorská

průvodkyně: Tereza Bočková, Míša Strnadová Veselá, Janka Petrželová

koordinátorka: kolousek@naslunci.org | 606 722 988

zřizovatel a provozovatel: Na Slunci, z.s. Rudka 2 679 72 Kunštát IČO: 032 56 103 www.naslunci.org

Celý tým lesního klubu Koloušek

Zápis do Lesního klubu Koloušek na školní rok 2021/22:

  • stále jsou volná místa

K zápisu stačí vyplnit a doručit Žádost o přijetí dítěte k docházce do Lesního klubu Koloušek. Žádost můžete doručit osobně 28. května od 15 do 16 hodin přímo do Lesního klubu Koloušek, případně je můžete doručit do 28. května na adresu ŠPAJZ plný dobrot, Sychotín 106, Kunštát 679 72. V tomto případě prosíme o vložení žádosti do obálky a viditelné označení heslem „Zápis Koloušek“ a zaslání kopie žádosti e-mailem.

Žádosti a dotazy směřujte ke koordinátorce: Zoře Javorské | kolousek@naslunci.org | 606 722 988

Podmínky přijetí

  • věk od 3 let
  • samostatnost a zralost pobývat v kolektivu
  • odplenkování
  • vyplněná žádost o přijetí

Lesní klub Koloušek neposkytuje povinnou předškolní docházku. Předškoláky přednostně směrujeme do Lesní mateřské školy Jelínek, která jim zajišťuje možnost pěti denní docházky a pedagogické vedení. Přitom ale respektujeme svobodnou volbu rodičů. Předškoláci mohou být přijati, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání.

V možnostech lesního klubu není přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách klubu http://www.lsjelinek.cz/lesni-klub-kolousek/ po dobu minimálně 14 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je 1. června 2021. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly, která Vám budou zaslána na e-mail.

Kritéria přijetí

Pokud se přihlásí více zájemců než umožňuje kapacit klubu, budou děti přijaty na základě níže uvedených kritérií:

Věk dítěte max. 13 bodů (13 bodů nejstarší dítě, 12 bodů druhé nejstarší dítě,…)

Sourozenci již přijatých dětí se souběhem docházky (5 bodů)

Dítě v seznamu čekatelů max. 3 body (3 body nejstarší,…)

V případě shodného počtu bodů rozhoduje konkrétní datum narození dítěte, tj. starší bude přijato k docházce.

Aktuálně v LK Koloušek