Lesní klub Koloušek

You are here: Home / Lesní klub Koloušek

Spolek Na Slunci na základě zvyšující se poptávky rodičů po předškolním lesním vzdělávání otevřel v září 2019 Lesní klub Koloušek. Čtrnácti dětem nabízíme možnost docházky čtyři dny v týdnu od 9 do 15 hodin. V teplých měsících roku rozšiřujeme kapacitu na 16 dětí. Děti jsou v péči čtyř průvodkyň a využívají zázemí maringotky v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátě. Provoz lesního klubu je pokryt pouze z poplatků od rodičů, kteří se svou dobrovolnou prací a dary zasloužili také o vybavení zázemí. 

Základní informace o provozu na kalendářní rok 2022/2023

kapacita 14 dětí/den

věk dětí 3–6 let

cena/měsíc: 5 000 Kč (4 dny)| 4000 Kč (3 dny) | 3000 Kč (2 dny)

4 dny v týdnu 9–15 hod. (možnost prodloužené docházky 8–16 hod. za příplatek)

4 průvodkyně, koordinátorka

zázemí v maringotce v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátě

důraz na učení venku, volnou hru, nestrukturovaný čas dětí v přírodě

není koncipován jako zařízení pro předškolní děti (předškoláci mohou docházet, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání)

Provázíme děti při poznávání přírody, naučí se být venku za každého počasí. Jsou fyzicky zdatnější, celkově odolnější a otužilejší. Poznají jedlé druhy rostlin. Mohou pozorovat drobné druhy živočichů a seznámit se s jejich způsobem života.
Cílem je, aby jim bylo přírodní prostředí druhým domovem, který jim přiroste k srdci a vytvoří si k němu blízký vztah. To vnímáme jako významný krok v ekologické výchově člověka.
Rádi s dětmi vaříme na ohni, abychom jim zpřístupnili i tento přírodní živel, který z našich životů mnohdy úplně vymizel. Také se často vydáváme na výpravy a za dobrodružstvím.
Důležitý je pro nás i sociální aspekt, děti vedeme ke spolupráci a schopnosti ocenit každého ve skupině, umění vyjádřit svůj názor a respektování názoru ostatních. Děti si zde vytvářejí svá nová přátelství.
Do her a jiných činností zapojujeme jednoduchá anglická slovíčka a písničky, názvy tvarů, barev, počítání. Celý rok je rozdělen do deseti tematických celků, kdy každý měsíc je věnován určitému tématu a v tomto je rozvíjen písničkou, slavností, poznáváním, tvořením. Starší děti tak objeví cykličnost celého roku.

Koncepce Lesního klubu Koloušek vychází z Lesní mateřské školy Jelínek, která má bohaté zkušenosti s provozem. Lesní klub však nemá celotýdenní provoz a neposkytuje povinné předškolní vzdělávání. Rok je rozdělen do měsíčních tematických celků podle toho, co se zrovna děje v přírodě. Důležitým prvkem jsou slavnosti, kterých se účastní děti i rodiče. Důraz klademe na volnou hru, učení venku a nestrukturovaný čas dětí v přírodě. 

Denní rytmus 

8:45 – 9:00 příchod dětí do lesního klubu, setkání na sjednaném místě na kraji lesa 

9:00 – 9:15 ranní kruh s říkankou, zpěv, pohyb, opakování pravidel lesa

9:15 – 10:00 cesta lesem, volná hra

10:00 – 10:30 hygiena a svačina v lese na stanovišti

10:30 – 11:15 volná a řízená hra v lese

11:15 – 11:30 uzavření dopoledne v lese a přesun do zázemí

11:30 – 11:45 hygiena

11:45 – 12:30 oběd

12:30 – 14:00 odpočinek při poslechu hudby a pohádek, klidové aktivity, výtvarná a tvůrčí činnost

14:00 – 14:20 svačina

14:20 – 14:30 odpolední kruh – rituál na závěr dne

14:30 – 15:00 volná hra venku, vyzvedávání dětí

koordinátorka: Zora Javorská

průvodkyně: Tereza Bočková, Janka Petrželová, Zina Machaňová, Romka Luňáčková

koordinátorka: kolousek@naslunci.org | 606 722 988

zřizovatel a provozovatel: Na Slunci, z.s. | Rudka 2, 679 72 Kunštát | IČO: 032 56 103 www.naslunci.org

Celý tým lesního klubu Koloušek

Srdečně zveme na zápis do Lesního klubu Koloušek, který se koná 30.5. 2022 od 15-17.00 u maringotky v lesním areálu Jelínek.

K zápisu si prosím přineste „Žádost o zápis dítěte do lesního klubu Koloušek

Žádosti a dotazy směřujte ke koordinátorce: Zoře Javorské | kolousek@naslunci.org | 606 722 988

Další podrobnosti k platbám a podmínkám přijetí naleznete na samostatné stránce Zápis do LK Koloušek

Aktuálně v LK Koloušek