Lesní klub Koloušek

You are here: Home / Lesní klub Koloušek

 

 

Spolek Na Slunci na základě zvyšující se poptávky rodičů po předškolním lesním vzdělávání otevřel v září 2019 Lesní klub Koloušek. Dvanácti dětem nabízíme možnost docházky tři dny v týdnu od 9 do 15 hodin. Děti jsou v péči tří průvodkyň a využívají zázemí maringotky v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátu. Provoz lesního klubu je pokryt z poplatků od rodičů, kteří se svou dobrovolnou prací a dary zasloužili také o vybavení zázemí. 

do Lesního klubu Koloušek na rok 2020/21

Přijatí (podle evidenčního čísla):
1, 3, 5, 8, 9

Nepřijatí (podle evidenčního čísla):
2, 4, 6, 7, 10

Zápis Lesního klubu Koloušek na školní rok 2020/21 proběhne 

 • elektronicky ve dnech 20. 5. – 28. 5. 2020
 • nebo osobně (dítě nemusí být přítomno) ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 15,30 do 16,30 hod. u maringotky v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátě

K zápisu stačí vyplnit a odevzdat Žádost o přijetí dítěte k docházce do Lesního klubu Koloušek

Pokud se zapisujete elektronicky, stačí žádost poslat mailem bez vlastnoručního podpisu, který doplníme, jakmile to bude možné. Nebo žádost můžete poslat podepsanou a oskenovanou. 

Žádosti prosím pošlete mailem na adresu koordinátorky Dany Voborné, dana.voborna@gmail.com, mob. 774 040 826

Podmínky přijetí

 • věk od 3 let (individuálně po předchozí domluvě 2,5 roku)
 • samostatnost a zralost pobývat v kolektivu
 • odplenkování 
 • vyplněná žádost o přijetí 

Obecná kritéria přijetí:

 • přednost mají sourozenci již přijatých dětí
 • přednost má dítě na seznamu čekatelů

Konkrétní bodové hodnocení v případě, že počet zájemců překročí kapacitu lesního klubu:

 • sourozenci již přijatých dětí (budou-li mít souběh docházky) – 10 bod 
 • věk – max. 10 bodů (nejstarší dítě 10 bodů, druhé nejstarší 9 bodů atd.), 
 • dítě zařazené v seznamu čekatelů – max. 5 bodů (první v pořadí 5 bodů, další v pořadí 4 body atd.). 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na www.lsjelinek.cz/lesni-klub-kolousek/. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je 3. 6. 2020. V seznamu budou děti uvedeny pod evidenčním číslem, které bude rodičům zasláno emailem.

Možnosti docházky v Lesním klubu Koloušek ve školním roce 2020/21

2 nebo 3 dny v týdnu 9–15 hod.

cena/měsíc: 2000 Kč (2 dny), 3000 Kč (3 dny)

možnost prodloužené docházky 7,30–15,30 hod. za příplatek

Lesní klub Koloušek neposkytuje povinnou předškolní docházku. Předškoláky přednostně směrujeme do Lesní mateřské školy Jelínek, která jim zajišťuje možnost pěti denní docházky a pedagogické vedení. Přitom ale respektujeme svobodnou volbu rodičů. Předškoláci mohou být přijati, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání. 

V možnostech lesního klubu není přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Současná situace nám nedovoluje nabídnout den otevřených dveří, děkujeme za pochopení.

Základní informace o provozu

kapacita 12 dětí/den

věk dětí 3–6 let

cena/měsíc: 3000 Kč (3 dny), 2000 Kč (2 dny)

3 dny v týdnu 9–15 hod. (možnost prodloužené docházky 7,30–15,30 hod. za příplatek)

3 průvodkyně, koordinátorka

zázemí v maringotce v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátu 

důraz na učení venku, volnou hru, nestrukturovaný čas dětí v přírodě

není koncipován jako zařízení pro předškolní děti (předškoláci mohou docházet, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání)

Koncepce Lesního klubu Koloušek vychází z Lesní mateřské školy Jelínek, která má zkušenost pěti let provozu. Lesní klub však nemá celotýdenní provoz a neposkytuje povinné předškolní vzdělávání. Rok je rozdělen do měsíčních tematických celků podle toho, co se zrovna děje v přírodě. Důležitým prvkem jsou slavnosti, kterých se účastní děti i rodiče. Důraz klademe na volnou hru, učení venku a nestrukturovaný čas dětí v přírodě. 

Denní rytmus 

8:45 – 9:00 příchod dětí do lesního klubu, setkání na sjednaném místě na kraji lesa 

9:00 – 9:15 ranní kruh s říkankou, zpěv, pohyb, opakování pravidel lesa

9:15 – 10:00 cesta lesem, volná hra

10:00 – 10:30 hygiena a svačina v lese na stanovišti

10:30 – 11:15 volná a řízená hra v lese

11:15 – 11:30 uzavření dopoledne v lese a přesun do zázemí

11:30 – 11:45 hygiena

11:45 – 12:30 oběd

12:30 – 14:00 odpočinek při poslechu hudby a pohádek, klidové aktivity, výtvarná a tvůrčí činnost

14:00 – 14:20 svačina

14:20 – 14:30 odpolední kruh – rituál na závěr dne

14:30 – 15:00 volná hra venku, vyzvedávání dětí

hlavní průvodkyně: Tereza Chuchmová

průvodkyně: Maria Pospíšilová, Tereza Bočková

koordinátorka: Dana Voborná, dana.voborna@gmail.com, 774 040 826

zřizovatel a provozovatel: Na Slunci, z.s. Rudka 2 679 72 Kunštát IČO: 032 56 103 www.naslunci.org

Koncepce Lesního klubu Koloušek vychází z Lesní mateřské školy Jelínek, která má zkušenost pěti let provozu. Lesní klub však nemá celotýdenní provoz a neposkytuje povinné předškolní vzdělávání. Rok je rozdělen do měsíčních tematických celků podle toho, co se zrovna děje v přírodě. Důležitým prvkem jsou slavnosti, kterých se účastní děti i rodiče. Důraz klademe na volnou hru, učení venku a nestrukturovaný čas dětí v přírodě.