Lesní klub Koloušek

You are here: Home / Lesní klub Koloušek

Spolek Na Slunci na základě zvyšující se poptávky rodičů po předškolním lesním vzdělávání otevřel v září 2019 Lesní klub Koloušek. Dvanácti dětem nabízíme možnost docházky tři dny v týdnu od 9 do 15 hodin. Děti jsou v péči tří průvodkyň a využívají zázemí maringotky v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátu. Provoz lesního klubu je pokryt z poplatků od rodičů, kteří se svou dobrovolnou prací a dary zasloužili také o vybavení zázemí. 

Základní informace o provozu

kapacita 12 dětí/den

věk dětí 3–6 let

cena/měsíc: 3000 Kč (3 dny), 2000 Kč (2 dny)

3 dny v týdnu 9–15 hod. (možnost prodloužené docházky 7,30–15,30 hod. za příplatek)

3 průvodkyně, koordinátorka

zázemí v maringotce v areálu Jelínkovy chaty v Kunštátu 

důraz na učení venku, volnou hru, nestrukturovaný čas dětí v přírodě

není koncipován jako zařízení pro předškolní děti (předškoláci mohou docházet, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání)

Koncepce Lesního klubu Koloušek vychází z Lesní mateřské školy Jelínek, která má zkušenost pěti let provozu. Lesní klub však nemá celotýdenní provoz a neposkytuje povinné předškolní vzdělávání. Rok je rozdělen do měsíčních tematických celků podle toho, co se zrovna děje v přírodě. Důležitým prvkem jsou slavnosti, kterých se účastní děti i rodiče. Důraz klademe na volnou hru, učení venku a nestrukturovaný čas dětí v přírodě. 

Denní rytmus 

8:45 – 9:00 příchod dětí do lesního klubu, setkání na sjednaném místě na kraji lesa 

9:00 – 9:15 ranní kruh s říkankou, zpěv, pohyb, opakování pravidel lesa

9:15 – 10:00 cesta lesem, volná hra

10:00 – 10:30 hygiena a svačina v lese na stanovišti

10:30 – 11:15 volná a řízená hra v lese

11:15 – 11:30 uzavření dopoledne v lese a přesun do zázemí

11:30 – 11:45 hygiena

11:45 – 12:30 oběd

12:30 – 14:00 odpočinek při poslechu hudby a pohádek, klidové aktivity, výtvarná a tvůrčí činnost

14:00 – 14:20 svačina

14:20 – 14:30 odpolední kruh – rituál na závěr dne

14:30 – 15:00 volná hra venku, vyzvedávání dětí

hlavní průvodkyně a koordinátorka: Tereza Chuchmová

průvodkyně: Lučka Dufek, Tereza Bočková

koordinátorka: kolousek@naslunci.org | 774 138 356

zřizovatel a provozovatel: Na Slunci, z.s. Rudka 2 679 72 Kunštát IČO: 032 56 103 www.naslunci.org

Celý tým lesního klubu Koloušek

Zápis Lesního klubu Koloušek na školní rok 2020/21:

  • stále jsou volná místa

K zápisu stačí vyplnit a odeslat Žádost o přijetí dítěte k docházce do Lesního klubu Koloušek

žádosti a dotazy směřujte ke koordinátorce: Tereze Chuchmové | kolousek@naslunci.org | 774 138 356

Podmínky přijetí

  • věk od 3 let (individuálně po předchozí domluvě 2,5 roku)
  • samostatnost a zralost pobývat v kolektivu
  • odplenkování 
  • vyplněná žádost o přijetí 

Lesní klub Koloušek neposkytuje povinnou předškolní docházku. Předškoláky přednostně směrujeme do Lesní mateřské školy Jelínek, která jim zajišťuje možnost pěti denní docházky a pedagogické vedení. Přitom ale respektujeme svobodnou volbu rodičů. Předškoláci mohou být přijati, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání. 

V možnostech lesního klubu není přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Koncepce Lesního klubu Koloušek vychází z Lesní mateřské školy Jelínek, která má zkušenost pěti let provozu. Lesní klub však nemá celotýdenní provoz a neposkytuje povinné předškolní vzdělávání. Rok je rozdělen do měsíčních tematických celků podle toho, co se zrovna děje v přírodě. Důležitým prvkem jsou slavnosti, kterých se účastní děti i rodiče. Důraz klademe na volnou hru, učení venku a nestrukturovaný čas dětí v přírodě.