Vzdělávací programy

Lesní mateřská škola Jelínek nabízí environmentální výukové programy pro MŠ a 1.stupeň ZŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od září 2016 nabízíme 2 druhy environmentálního vzdělávání pro mateřské školy a první stupeň ZŠ. Vzdělávání bude probíhat formou prožitkového programu, v délce 90 minut. Všechny programy se konají v přírodě, v lesním areálu Jelínkovy chaty.

Environmentální výukové programy naplňují RVP v oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a průřezová témata Environmentální výchovy.

Programy jsou zaměřené na témata:

  • Přímý kontakt s přírodou                          s názvem „Byla jedna šiška“
  • Environmentálně odpovědné jednání       s názvem „Rosteme spolu v lese“

 

Obě témata mají verzi pro děti ve věku 3-6 let a druhou pro školní děti 6-10 let.
Oba programy:

  • přibližují žákům přírodu ve vazbách a souvislostech, vzbuzují v nich touhu poznávat přírodu a podporují přirozený vztah k ní
  • jsou postaveny na prožitkové výchově, smyslovém vnímání, dramatické výchově a hrách podněcujících spolupráci
  • napomáhají odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti, kladou důraz na mezipředmětový přístup k problémům

Cena programu je minimálně 700 pro MŠ (35 Kč/dítě při 20 dětech) a minimálně 900 pro ZŠ (45 Kč/ dítě při 20 dětech) na jeden program. Cena platí od roku 2017.

Maximální počet dětí na jeden program je 20 dětí (po domluvě i celou třídu, případně dvě skupiny zaráz). Možná individuální domluva, dle potřeb školy.

Programy se konají v dopoledních hodinách v měsících duben, květen, červen a září, říjen.

K dispozici je sociální zázemí Jelínkovy chaty.

Programy si můžete objednat zde:

*
*
*
*

nebo

telefonicky nebo mailem: u Lucky Kalové | lucikala@seznam.cz | mobil: 737 136 587

Co s sebou?
Programy probíhají venku, proto je důležité mít s sebou dobré vybavení, a to především vhodné oblečení dle počasí, pláštěnku a gumáky pro případ deště, svačinu, pití.

Již objednané školy:

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.