Zápis

do Lesní mateřské školy Jelínek na školní rok 2019/2010

Zápis bude probíhat dne 14.5. 2019 od 14:00 do 16:00 přímo v Lesní mateřské škole Jelínek.

Výše školkovného včetně úrazového pojištění s platností od 1.9. 2019: 

Pevná částka pro předškolní děti 3 000 Kč/měsíc. Preferovaná docházka 2, 3, 5 dnů v týdnu. Sleva na sourozence na základě společné dohody, dle počtu přihlášených dnů v týdnu. Změna cen vyhrazena.

Dny v týdnu cena za měsíc:
1 den v týdnu: 2 100,- Kč
2 dny v týdnu: 2 400,- Kč
3 dny v týdnu: 2 600,- Kč
4 dny v týdnu: 2 800,- Kč
5 dnů v týdnu: 3 000,- Kč

V případě zápisu předškolního dítěte k individuálnímu vzdělávání, musíme vzhledem k administrativní zátěži tuto službu také zpoplatnit. Cena byla pro školní rok 2019/2020 stanovena na 3000 Kč/rok. Děti se jednou za rok zůčastní přezkoušení a mohou docházet na školkou organizované slavnosti v průběhu roku.

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Potvrzení od lékaře
  3. rodný list dítěte
  4. průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
  5. v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školky a na webových stránkách školky www.lsjelinek.cz.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 24.5. 2019. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám bude přiděleno při zápisu.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po domluvě dne 30. 5. 2019 v době od 8:00 do 15:00 hod v Lesní mateřské škole Jelínek.

POZOR: NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JSOU V LMŠ JELÍNEK VOLNÁ POUZE DVĚ MÍSTA A ŽÁDNÉ Z NICH NENÍ NA CELOTYDENNÍ DOCHÁZKU!!!

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí

Stáhnout

Potvrzení od lékaře

Stáhnout

Žádost o individuální vzdělávání

Stáhnout

Kritéria přijetí do Lesní mateřské školy Jelínek

Ředitelka mateřské školy stanovila za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů včetně výjimky.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Věk
 15 bodů
  • Sourozenci – mají přednost 5 bodů
  • Seznam čekatelů v pořadí 5 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje konkrétní datum narození dítěte, tzn., že starší dítě bude mít přednost. Pokud to kapacita školy umožňuje mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.

V Kunštátě 24.4. 2019 Mgr. Lenka Široká, ředitelka