S radostí bychom Vám chtěli představit nový projekt „Dětský klub SKOK“

Tříletý projekt „Dětský klub Skok“ bude otevřen v pětidenním provozu od 1. února 2019. Projekt je podpořen v rámci programu Operační program Zaměstnanost, ve výzvě Místní akční skupiny Boskovicko+ – OPZ – Slaďování rodinného a profesního života II. Cílem tohoto projektu je tedy usnadnit rodičům lépe sladit jejich pracovní a rodinný život.

Klub je zaměřen na odpolední péči o děti  1. stupně základních škol. V klubu dětem nabízíme  možnost pestře a kvalitně tráveného času v bezpečném a tvůrčím prostředí. Dohled nad dětmi vykonávají zkušení vychovatelé. 

Klub bude otevřen během celého školního roku, a během jarních a letních prázdnin bude doplněn příměstskými tábory. Sledujte proto nabídku na stránkách.

Kdy?         od 1. února 2019,
                  pondělí – pátek od 12.00 – 17.00 hodin
Zaměření dnů:  pondělky – hudební
                               úterky –  výtvarné a herní
                               středy – výletní
                               čtvrtky – sportovní
                               pátky – rukodělné

 

Kde?        zrekonstruované prostory Jednotao Rudka 80.

Jedná se o bezplatnou službu.

Služba klubu je určena pro rodiče, kteří jsou navázáni na trh práce. Jedná se o osoby zaměstnané, OSVČ, v rekvalifikačním procesu nebo osoby registrované na Úřadu práce. Pro tyto rodiny je služba bezplatná.
Grant se bohužel nevztahuje na rodiny, kdy je jeden z rodičů na rodičovské dovolené bez pracovního zařazení.
Tyto rodiny mohou i nadále Klub navštěvovat, ale služba pro ně bude zpoplatněna.
V případě, že máte o klub zájem, prosíme vyplňte tyto dokumenty:
přihláška do klubu
– od jednoho z rodičů je potřeba vyplnit Monitorovací list
– potvrzení obou rodičů o postavení na trhu práce. Pokud žije dítě v domácnosti pouze s jedním z rodičů dokládá se jen jeden rodič.

  potvrzení pro OSVČ

 

Informace pro rodiče, na které se Grant nevztahuje:
Cena Klubu za jeden den v týdnu – měsíčně 400Kč,  za dva dny v týdnu – měsíčně 700Kč

 

V případě zájmu, kontaktujte prosím koordinátorku projektu Inu Liškovou na tel. čísle: 776 043 571, nebo na inaliska@email.cz
Děkujeme a těšíme se na vás.