Digi děti

Z webu Honzy Kršňáka www.digideti.cz, který k nám přijde udělat přednášku/workshop o technologiích a lidech 23.1. 2023 od 16:00 v Dobrodružině, Rudka 80.

Poznáváme, jaký svět chystáme
pro nás a pro naše děti.

Jak rozumět probíhající digitalizaci společnosti?
Jak žít v informačním oceánu a neztrácet při tom sám sebe?
Jak najít rovnováhu mezi strojem a člověkem?

Zdravé používání chytrých telefonů. Sociální sítě. Čas u obrazovek. Počítačové hry. Streaming a síťování se. Digitální identita, soukromí, bezpečí a virtuální veřejný prostor. Algoritmizace pocitů, myšlenek a pohybů. Pozornost a roztříštěnost. Svoboda a pravidla a kontrola a moc při výchově digidětí. Kreativita a odvaha a zvědavost a radost při jejich vzdělávání. Nebezpečí a výzvy kyberprostoru. Nejistota. Stres. Strach. Chytrý domov v chytrém městě s chytrou prací přímo z kuchyně. Digitální minimalismus. Digitální wellbeing. Empatie. Laskavost. Láska. Důvěra a sebedůvěra. Spokojenost. Smysl. Klid. Lidskost.
.