Od září 2021 realizujeme další projekt z cyklu Śablony s názvem Jelínek plný aktivit. Díky němu můžeme opět jezdit s dětmi na výlety, zvát si do školky odborníky a odbornice, aby děti učili novým dovednostem. Pořádat vzdělávání pro rodiče, komunitní akce pro veřejnost a také opět jezdit za inspirací do jiných školek.

Děkujeme: