Mezinárodní sportovní projekt

Mezinárodní sportovní projekt

Je nám ctí, že se od ledna 2018 můžeme jako školka účastnit mezinarodního projektu na podporu zdravých evropských a fyzicky aktivních dětí HEPAkid (Heathy European and Physically Active Kid). 

 

Obecně je známé, že sport a pohybové aktivity jsou zdravé a žádoucí, měli bychom být obzvláště pozorní, když se jedná o děti. Do kterého sportu bychom měli zapsat své děti ve věku 3-7 let, a který sport je nejlepší pro jejich fyzický a mentální vývoj. Často se stává, že nevědomost, nebo přílišné ambice rodičů vedou k výběru sportu, podle jejich představ. S brzkou specializací v daném sportu děti přicházejí o široké pole pohybových aktivit, které nabízejí jiné sporty, a které jsou důležité pro ucelený pohybový vývoj.

Přesně tohle je mise obecné školy sportů SUPERKID. Skrze programy se děti během hraní setkají s mnoha sporty a po několika měsících se ukáže, který si je přitáhne, pro který mají vlohy, a ve kterém se cítí nejlépe. Program sportovní školky SUPERKID je primárně sestaven na rozvoj koordinace a pohybových dovedností skrze hry a zvládnutí základů různých druhů sportů. Vše se tu děje skrze hru a smích, jelikož hlavním cílem programu je, aby děti rády sportovaly a osvojily si velmi důležitý životní návyk, a to návyk fyzického cvičení a zdravého životního stylu.

Kromě získávání návyku fyzicky se hýbat, se program zaměřuje také na socializaci a nabývání společenských hodnot chování od nejútlejšího věku, se záměrem kvalitního rozvoje charakteru a formování zdravé osobnosti člověka.

Projekt HEPAKid je založen na hodnotách sportovní školy SUPERKID z Chorvatska, jako hlavního aktéra, a během jeho trvání si my z Lesní mateřské školy v Kunštátě vyměníme zkušenosti ještě s partnery z Itálie. Projekt je zaměřen na zkvalitňování a šíření takovýchto sportovních programů za hranice Chorvatské republiky.

The HEPAKid projekt je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+.

(Tento článek prezentuje názor autora, Agentura a Komise nenese žádnou odpovědnost za užití obsažených informací.)

Zde informace o nositeli projektu, chorvatské organizaci Super Kid – Škola sporta: http://www.superkid.hr/2017/11/13/superkid-krece-u-europu/