Návštěva České školní inspekce v LMŠ Jelínek

Na konci května 2018 navšívila naší školku Česká školní inspekce. O návštěvu jsme sami požádali. Byli jsme jednou z prvních Lesních mateřských škol, kterou ČŠI navštívila. Hodnocení školky Inspekcí proběhlo v přátelském duchu a výsledky byly hodnoceny velmi pozitivně:

„Hodnocení výsledků vzdělávání

Výsledky vzdělávání dětí byly v některých oblastech mimořádné. Při pracovních činnostech prokazovaly vysokou míru a schopnost spolupráce. Dokázaly se domlouvat, navazovat bezprostředně rozhovory mezi dospělými i sebou navzájem. Měly bohatou slovní zásobu, která byla navíc rozšiřována o slovní zásobu v cizích jazycích (angličtina, němčina, francouzština). Hovořily v rozvinutých větách, vyprávěly příběhy na základě momentálních dějů vpřírodě, popisovaly skutečné situace, některé děti i velmi podrobně do detailů. Jejich orientace v přírodním terénu i pohybové dovednosti prokazovaly vysokou míru koordinace, síly a vytrvalosti. Děti měly reálné povědomí o tom, že příroda má svůj řád, její poznávání je vedlo přirozeně k respektu ke všemu živému, uvědomovaly si její zranitelnost a potřebu ji chránit.“

Celou inspekční zprávu nalezneze zde.