Pozvánka na 2. komunitní setkání k areálu Jelínkovy chaty

Více o Proměně Jelínkova areálu na stránkách spolku Na Slunci.