Proměna Areálu Jelínkovy chaty

Spolek Na Slunci, zřizovatel Lesní mateřské školy Jelínek a provozovatel Lesního klubu Koloušek, získal v roce 2020 projekt od Nadace Via v kategorii „Místo kde žijeme“. Cílem projektu je koncepčně uchopit a naplánovat Areál Jelínkovy chaty, tak aby rozvíjel aktivity spolku a sloužil co nejlépe potřebám místních.

Podrobněji o projektu: naleznete na webu Na Slunci.

K tomuto záměru budeme potřebovat architekta, nebo raději celý tým, jste to vy?