Závěrem roku 2018 skončil báječný projekt HEPAKid /Healthy European and Physicaly active Kid/ v programu Erasmus+ Sport,  který byl pro nás všechny velkým přínosem.

Díky projektu jsme měli možnost podívat se, jak projekt probíhá v Chorvatsku a na Sicílii. Ale především jsme dostali možnost dát naším dětem prostor zažít pohyb naplno a jinak, než běžně zažíváme s dětmi v lese. Během dubna – června 2018 jsme 2x  týdně trávili čas společně v tělocvičně  a měli možnost pozorovat velký posun u dětí, a to jak v koordinaci, tak ve vnitřním nadšení a motivaci zkoušet hranice svého těla, své výdrže, překonávat počáteční neúspěch, mít chuť jít a zkoušet obtížné znovu. Díky projektu nyní disponujeme pestrým náčiním pro různé druhy sportu. Veliké díky za možnost se projektu účastnit patří jeho iniciátorům z Chorvatska, konkrétně 3 skvělým mladým nadšeným sportovcům ze zagrebské sportovní školy SuperKid, kteří šíří nadšení do pohybu a sportů všeho druhu mezi děti předškolního věku. Děkujeme za sdílení jejich metodiky, kterou můžeme používat i dále, která je obsáhlá a dává dětem prostor najít zalíbení a vztah k pohybu, dává prostor vnímat sport především jako hru a cestu ke zdravému tělu a duchu.

Děti předškolního věku, ve třech zemích, ve třech organizacích zaměřených na zdravý životní styl , v lesní mateřské škole Jelínek v Kunštátě v České Republice, v SuperKid Škole Sporta v Zagrebu v Chorvatsku a v CUS Palermo na Sicílii v Itálii, prošly vstupními a výstupními testy ve čtyřech oblastech: v přesnosti hodu, v rychlosti, v rovnováze a mrštnosti a u všech výsledcích byl vypozorován pokrok a mírné a větší zlepšení. U našich dětí jsme pozorovaly především pokrok v motorice,a to již během jednotlivých lekcí, velký zájem o sporty, které v lese nepraktikujeme, tedy především ty míčové, celkově každá lekce přinášela velké nadšení a zájem rozšířit své pohybové schopnosti.

V prosinci 2018 jsme na několik dnů uvítaly zástupce všech zúčastněných organizací u nás v Kunštátě. Věnovali jsme se hodnocení projektu a plánům na další společnou spolupráci. V rámci projektu jsme uspořádaly Evropský týden sportu pro děti, a daly tak možnost vyzkoušet hravé sportovní lekce i dětem z kunštátské mateřské a základní školy.  V rámci naší organizace Na Slunci budeme i dále navazovat na metodiku získanou v rámci projektu HEPAKid, a to v kroužku nazvaném „Sportovní hry“.

Je nám ctí, že se od ledna 2018 můžeme jako školka účastnit mezinarodního projektu na podporu zdravých evropských a fyzicky aktivních dětí HEPAkid (Heathy European and Physically Active Kid).

Obecně je známé, že sport a pohybové aktivity jsou zdravé a žádoucí, měli bychom být obzvláště pozorní, když se jedná o děti. Do kterého sportu bychom měli zapsat své děti ve věku 3-7 let, a který sport je nejlepší pro jejich fyzický a mentální vývoj. Často se stává, že nevědomost, nebo přílišné ambice rodičů vedou k výběru sportu, podle jejich představ. S brzkou specializací v daném sportu děti přicházejí o široké pole pohybových aktivit, které nabízejí jiné sporty, a které jsou důležité pro ucelený pohybový vývoj.

Přesně tohle je mise obecné školy sportů SUPERKID. Skrze programy se děti během hraní setkají s mnoha sporty a po několika měsících se ukáže, který si je přitáhne, pro který mají vlohy, a ve kterém se cítí nejlépe. Program sportovní školky SUPERKID je primárně sestaven na rozvoj koordinace a pohybových dovedností skrze hry a zvládnutí základů různých druhů sportů. Vše se tu děje skrze hru a smích, jelikož hlavním cílem programu je, aby děti rády sportovaly a osvojily si velmi důležitý životní návyk, a to návyk fyzického cvičení a zdravého životního stylu.

Kromě získávání návyku fyzicky se hýbat, se program zaměřuje také na socializaci a nabývání společenských hodnot chování od nejútlejšího věku, se záměrem kvalitního rozvoje charakteru a formování zdravé osobnosti člověka.

Projekt HEPAKid je založen na hodnotách sportovní školy SUPERKID z Chorvatska, jako hlavního aktéra, a během jeho trvání si my z Lesní mateřské školy v Kunštátě vyměníme zkušenosti ještě s partnery z Itálie. Projekt je zaměřen na zkvalitňování a šíření takovýchto sportovních programů za hranice Chorvatské republiky.

The HEPAKid projekt je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+.

(Tento článek prezentuje názor autora, Agentura a Komise nenese žádnou odpovědnost za užití obsažených informací.)

Zde informace o nositeli projektu, chorvatské organizaci Super Kid – Škola sporta: http://www.superkid.hr/2017/11/13/superkid-krece-u-europu/ 

A jak to u nás probíhá

Děkujeme:

Erasmus +