O NásVnitřní kruh naší školky je tvořen dlouholetým přátelstvím několika rodin. Máme velké štěstí, že nás životy nasměrovali do krásné krajiny kolem Kunštátu, kde žijeme rozeseti v okolních vesničkách. Postupně jsem tu založili své rodiny a děti dali našemu společenství nový rozměr. Vznikla idea lesní školky. Nejdříve jsme se setkávali v domovech jednotlivých rodin.

Začali jsme se však poněkud rozrůstat, přidávali se k nám další přátelé, rodili se nové děti a vznikla potřeba dát „školce“ nový směr. Nějakou dobu jsme se setkávali v přátelském prostoru Jednota v Rudce, za čas se nám však nabídl prostor tzv. Jelínkovy chaty v lesním areálu. Založili jsme spolek Na Slunci a díky radním města, ochotným přátelům, rodinám a zapálenému přístupu zakládajících členů vznikla naše nejlepší rodinná školka Jelínek.


A co všechno spolek v současnosti dělá

Po třech letech fungování lesní školky, jako rodinného klubu jsme se rozhodli k odvážnému kroku: zapsali jsme naší školku do rejstříku škol a školských zařízení. Od září 2017 tedy fungujeme jako rejstříková lesní mateřská škola Jelínek. Držte nám palce:-). Další aktivity se ale stále přidávají a spolek Na Slunci, který je zřizovatelem LMŠ Jelínek rozvíjí i další spoustu aktivit. Díky tomu jak se stále rozrůstáme jsme od září 2019 otevřeli lesní klub Koloušek.

Také nám děti rostou a vytváří se další aktivity pro větší děti, hlavní z nich je Dobrodružina, jež alternuje klasickou družinu a poskytuje školním dětem smysluplné trávení volného času. Spolek pak dále pořádá přednášky a akce pro děti i rodiče. V létě probíhají příměstské tábory. Nechybí ani čilá mezinárodní spolupráce ve formě zahraničních dobrovolníku a dobrovolnic, kteří (pokud není pandemie) jezdí k nám a také mezinárodní projekty výměny dobré praxe skrze Erasmus +.

LMŠ Jelínek je součástí

Kontakt