Podívejte se jak to u nás
chodí a co všechno děláme

Nevidomá Kačenka s
náma po celý rok

Krásný rok s naší první evropskou
dobrovolnicí Grétkou

Jaro v Jelínku a jeho
projekt PUPENY

English
in the Kindergarten

Kontakt