Zápis do Lesní mateřské školy Jelínek

Školní rok 2024/2025Vyplněné dokumenty (viz níže) zašlete na adresu sídla školky: Sadová 589, Kunštát, 679 72 (v tomto případě prosím o zaslání emailu s kopií „žádosti o přijetí“ na zora.javorska@lsjelinek.cz).

Nebo datovou schránkou, datovka školky je: dddqrh5.

Nebo je ideálně přineste osobně 6.5. 2024 od 15:00 do 17:00 přímo do Lesní mateřské školy Jelínek.

Zápis do Lesní mateřské školy Jelínek

Školní rok 2024/2025

Vyplněné dokumenty (viz níže) zašlete na adresu sídla školky: Sadová 589, Kunštát, 679 72 (v tomto případě prosím o zaslání emailu s kopií „žádosti o přijetí“ na zora.javorska@lsjelinek.cz).

Nebo datovou schránkou, datovka školky je: dddqrh5.

Nebo je ideálně přineste osobně 6.5. 2024 od 15:00 do 17:00 přímo do Lesní mateřské školy Jelínek.

Výše školkovného včetně úrazového pojištění
s platností od 1.9. 2024


Pevná částka pro předškolní děti 4 500 Kč/měsíc. Preferovaná docházka 2, 3, 5 dnů v týdnu.
Sleva na sourozence je 10%. Změna cen vyhrazena.


Dny v týdnuCena za měsíc:
2 dny v týdnu3 300,- Kč
3 dny v týdnu3 800,- Kč
4 dny v týdnu4 200,- Kč
5 dnů v týdnu4 500,- Kč

V případě zápisu předškolního dítěte k individuálnímu vzdělávání, musíme vzhledem k administrativní zátěži tuto službu také zpoplatnit. Cena byla pro školní rok 2024/2025 stanovena na 3000 Kč/rok. Děti se jednou za rok zúčastní přezkoušení a mohou docházet na školkou organizované slavnosti v průběhu roku.

Výše školkovného včetně úrazového pojištění
s platností od 1.9. 2024


Pevná částka pro předškolní děti 3 600 Kč/měsíc. Preferovaná docházka 2, 3, 5 dnů v týdnu. Sleva na sourozence je 10%. Změna cen vyhrazena.


Dny v týdnuCena za měsíc:
2 dny v týdnu3 300,- Kč
3 dny v týdnu3 800,- Kč
4 dny v týdnu4 200,- Kč
5 dnů v týdnu4 500,- Kč

V případě zápisu předškolního dítěte k individuálnímu vzdělávání, musíme vzhledem k administrativní zátěži tuto službu také zpoplatnit. Cena byla pro školní rok 2024/2025 stanovena na 3000 Kč/rok. Děti se jednou za rok zúčastní přezkoušení a mohou docházet na školkou organizované slavnosti v průběhu roku.

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:


 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Potvrzení od lékaře
 3. Rodný list dítěte – prostá kopie
 4. Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 5. V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školky a na webových stránkách školky www.lsjelinek.cz.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 27.5. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám bude oznámeno u zápisu, či zasláno emailem.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po domluvě dne 31. 5. 2024 v době od 8:00 do 15:00 hod v Lesní mateřské škole Jelínek.

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:


 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Potvrzení od lékaře
 3. Rodný list dítěte – prostá kopie
 4. Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 5. V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školky a na webových stránkách školky www.lsjelinek.cz.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 27.5. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám bude oznámeno u zápisu, či zasláno emailem.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po domluvě dne 31. 5. 2024 v době od 8:00 do 15:00 hod v Lesní mateřské škole Jelínek.

Ředitelka mateřské školy stanovila za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů včetně výjimky.


Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


 1. Věk – max. 15 bodů (nejstarší dítě 15 bodů, druhé nejstarší 14 bodů atd.),
 2. Sourozenci již přijatých dětí (budou-li mít souběh docházky+jeden rok od odchodu ze školky) – 5 bodů
 3. Trvalý pobyt v Kunštátě – 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhoduje konkrétní datum narození dítěte, tzn., že starší dítě bude mít přednost. Pokud to kapacita školy umožňuje mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.


V Kunštátě 22.3. 2024 Mgr. Lenka Široká, ředitelka

Kontakt