Zápis do LK Koloušek na školní rok 2022/23

Srdečně zveme na zápis do Lesního klubu Koloušek, který se koná 30.5. 2022 od 15-17.00 u maringotky v lesním areálu Jelínek.

K zápisu si prosím přineste „Žádost o zápis dítěte do lesního klubu Koloušek„.

Žádosti a dotazy směřujte ke koordinátorce: Zoře Javorské | kolousek@naslunci.org | 606 722 988

Budeme se ve školním roce 2022/2023 snažit otevřít Kolouška na 4 dny v týdnu (po-čt), pokud se naplní kapacita, tak abychom to finančně zvládli. Platby za docházku na školní rok 2022/2023 jsou stanoveny takto:

Počet dnů docházky 2 dny v týdnu 3 dny v týdnu 4 dny v týdnu
Cena za měsíc při standardní provozní době (9-15):  3 000  Kč 4 000 Kč 5 000 Kč
Cena za měsíc při 1. prodloužené provozní době:
( 8-15, nebo 9-16)
3 250 Kč 4 250 Kč 5250 Kč
Cena za měsíc při 2. prodloužené provozní době:
(8-16)
3 500 Kč 4 500 Kč 5 500 Kč

Podmínky přijetí

  • věk od 3 let
  • samostatnost a zralost pobývat v kolektivu
  • odplenkování
  • vyplněná žádost o přijetí

Lesní klub Koloušek neposkytuje povinnou předškolní docházku. Předškoláky přednostně směrujeme do Lesní mateřské školy Jelínek, která jim zajišťuje možnost pěti denní docházky a pedagogické vedení. Přitom ale respektujeme svobodnou volbu rodičů. Předškoláci mohou být přijati, pokud mají zajištěno individuální vzdělávání.

V možnostech lesního klubu není přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách klubu http://www.lsjelinek.cz/lesni-klub-kolousek/ po dobu minimálně 14 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je 6. června 2022. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly, která Vám budou zaslána na e-mail.

Kritéria přijetí

Pokud se přihlásí více zájemců než umožňuje kapacit klubu, budou děti přijaty na základě níže uvedených kritérií:

Věk dítěte max. 13 bodů (13 bodů nejstarší dítě, 12 bodů druhé nejstarší dítě,…)

Sourozenci již přijatých dětí se souběhem docházky (5 bodů)

V případě shodného počtu bodů rozhoduje konkrétní datum narození dítěte, tj. starší bude přijato k docházce.