Videa – jak to u nás chodí

PEDAGOGICKÉ POJETÍ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JELÍNEK

Základní inspirací je výchova přírodou a v přírodě. Pohybem v členitém terénu a při hře s přírodninami se přirozeným způsobem vyvíjí hrubá i jemná motorika, prostorová představivost a tvořivost. Při kontaktu s vrstevníky si děti rozvíjejí sociální dovednosti, komunikaci a týmovou spolupráci. Pobytem a pohybem na čerstvém vzduchu se příznivě rozvíjí a posiluje celý dětský organizmus.

Pedagožky a průvodkyně respektují individuální potřeby dětí, jejich tempo a možnost volby. Děti se učí naslouchat vlastním potřebám a intuici, uplatňovat svobodnou vůli v souladu s respektováním pravidel skupiny a pravidel lesa.

Zázemí na chatě je uzpůsobeno tak, aby se děti v poledne mohly v teple a klidu naobědvat a po jídle si zdřímnout či odpočinout. Při velké nepřízni počasí je chata inspirujícím prostředím k tvoření a rozmanitým činnostem. Pro tvorbu jsou upřednostňovány přírodní materiály (dřevo, přírodniny, vlna, hlína, přírodní pigmenty a jemné odstíny barev).

Pro společné činnosti a tvoření hledáme inspiraci v přírodě (v místech, kde se pohybujeme, pozorujeme proměny přírody během ročních období), v příbězích, které si čteme, či slyšíme kolem sebe, v lidech, se kterými se setkáváme, v lidových tradicích a zvycích.

ŠKOLKOVNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Cena za měsíc docházky dítěte:

Dny v týdnu: cena za měsíc:
1 den v týdnu: 2 200,- Kč
2 dny v týdnu: 2 400,- Kč
3 dny v týdnu: 2 600,- Kč
4 dny v týdnu: 2 800,- Kč
5 dnů v týdnu: 3 000,- Kč

Pevná částka pro předškolní děti 3 000 Kč/měsíc. Preferovaná docházka 2, 3, 5 dnů v týdnu. Sleva na sourozence je 10%. Změna cen vyhrazena.

V případě zápisu předškolního dítěte k individuálnímu vzdělávání, musíme vzhledem k administrativní zátěži tuto službu také zpoplatnit. Cena byla pro školní rok 2020/2021 stanovena na 3000 Kč/rok. Děti se jednou za rok zůčastní přezkoušení a mohou docházet na školkou organizované slavnosti v průběhu roku.

Při zájmu o zápis vašeho dítěte do školky, prosím kontaktujte Zoru Javorskou | zora.javorska@lsjelinek.cz | 606 722 988.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní rok je rozdělen do tématických bloků, které se vzájemně prolínají a navazují na sebe. Jednotlivé tématické bloky vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT, který nabízí pět vzdělávacích oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city, vůle), dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

Děti se učí vnímání rytmů, řádů a rituálů v průběhu dne i v koloběhu jednotlivých ročních období. Důležitou roli hraje rozvoj klíčových kompetencí jako je kreativita, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, sociálních kompetencí, sebevědomí a sebepojetí, znalosti o přírodě a ekologii.

Tvorba napomáhá rozvoji sebeuvědomění dítěte, schopnosti sebevyjádření a zpracování prožitků a emocí. Rozvoji jemné motoriky, vizuomotorické koordinace a spolupráce mozkových hemisfér.

Prostřednictvím zpěvu a rytmických říkadel dochází v radostné hře k přirozenému rozvoji řeče, pohybu a myšlení. Písničky a básničky budou doprovázet pravidelné činnosti. Například zahajovací uvítací ranní kruh.

Pro děti zábavnou a atraktivní formou nabízíme psychomotorické hry, aktivity, které jsou založené na propojení tělesného pohybu s duševním rozvojem. Hry rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, rovnováhu, koncentraci, uvolnění, koordinaci a obratnost, řeč, slovní zásobu a podporu smyslových a psychických funkcí.

Pozorování a zkoumání běžných přírodních jevů, obyčejných předmětů a přirozeného prostředí všemi pěti smysly.

 • Provozovna

  Parcela st.74 k.ú. Nýrov, Kunštát, GPS: 49.513249, 16.523605

 • Výkonná ředitelka

  Mgr. Zora Javorská, 606 722 988, zora.javorska@lsjelinek.cz

 • Provozní

  Veronika Buryšková, 603 232 045, veronika.buryskova@lsjelinek.cz

 • Kapacita školky

  16 dětí, celodenní provoz

 • Provozní doba

  7:30 – 15:30

 • Počet průvodkyň

  4 a 1 asistentka pedagoga

  Tým naší školky